Drickalangning

Information till deltagare 50 km:

Innan loppet har du möjlighet att förbereda en ny flaska med dricka som kommer att finnas vid varvningen. Tänk på att det är viktigt att märka flaskor med namn.

Powered by WordPress. Designed by WooThemes