Drickalangning

Information till deltagare 50 km:

Innan loppet har du möjlighet att förbereda en ny flaska med dricka som kommer att finnas vid varvningen. Tänk på att det är viktigt att märka flaskor med namn.