Parkering

Parkeringen vid idrottsplatsen kommer att vara avstängd för allas säkerhet.

Parkering kommer att ske på åkern mitt emot uppfarten till idrottsplatsen.Parkeringsvakter kommer att finnas på plats för att vara behjälpliga. Tänk på att inte parkera så att in- och utfartsvägar blockeras. Tänk också på att räddningstjänsten ska kunna komma fram om det skulle inträffa någon olycka.

PArkering - Kalvarundan

PArkering – Kalvarundan